fbpx

Disclaimer: Haftungsausschuss– an de deutschen Übersetzung wird in diesem Moment gearbeitet!

De inhoud van onze website en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, en teksten zijn beschermd door auteurs -en databankrechten. Deze rechten berusten bij Campermakelaar.nl. Het is niet toegestaan om de site of delen daarvan te kopiëren of op te slaan voor commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Campermakelaar.nl  

Het niet toegestaan het beeldmerk van Campermakelaar.nl zonder schriftelijke toestemming van Campermakelaar.nl voor commerciële doeleinden te gebruiken.  

Het kan gebeuren, ondanks onze zorg, dat informatie die op de site wordt geplaatst onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt telkens aangevuld en aangepast. Campermakelaar.nl heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.  

Alle aansprakelijkheid wordt door Campermakelaar.nl uitgesloten voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de website www.campermakelaar.nl.  

Share This